Almere

Almere

Amsterdam

Amsterdam

Barendrecht

Barendrecht

Barneveld

Barneveld

Beuningen

Beuningen

Den Haag

Den Haag

Deventer

Deventer

Dronten

Dronten

Genemuiden

Genemuiden

Gouda

Gouda

Hoogeveen

Hoogeveen

Kaatsheuvel

Kaatsheuvel

Maassluis

Maassluis

Mijdrecht

Mijdrecht

Roosendaal

Roosendaal

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

Son en Breugel

Son en Breugel

Uden

Uden

Varsseveld

Varsseveld

Vianen

Vianen

Zevenaar

Zevenaar

Zwolle

Zwolle

Franchiser worden?

We groeien hard bij Sani4All en dit willen we blijven doen. Misschien wel met jou! Wil jij onderdeel uitmaken van de meest succesvolle sanitair franchiseformule van dit moment? Lees meer over onze formule en sluit je bij ons aan.

Privacyverklaring

Sani4All hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sani4All houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sani4All zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Voor meer informatie over hoe Google jouw persoonlijke gegevens zal gebruiken wanneer je toestemming geeft op onze website verwijzen we je graag door naar de privacy- en voorwaardensite van Google.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Sani4All verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden
  – Naam, adres, geslacht, contactgegevens.
 2. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 4. Financiële en transactiegegevens
  - Informatie over aankopen, offertes, bestellingen, retours etc.
 5. Marketingdoeleinden
  - Inschrijving nieuwsbrief, meten klanttevredenheid, herkomst kennisgeving.
 6. Innovatiedoeleinden: verbeteren diensten naar wensen klant, doorontwikkeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sani4All de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Financiële gegevens
 • Garantiegegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Sani4All opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Sani4All verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, acties en aankondigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sani4All de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jow persoonsgegevens worden door Sani4All opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Daarbij zal in iedere nieuwsbrief er de mogelijkheid zijn om je, als abonnee zijnde, direct uit te schrijven voor verdere voorziening.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het, indien van toepassing, het verzorgen van klantgegevens voor service, installatie etc.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De volgende partijen kunnen omtrent deze doeleinde gegevens ontvangen:

 • Transportdienst
 • Monteurs en installateurs
 • Servicepartners
 • Leveranciers
 • Betaalpartners
 • IT-dienst